منوی دسته بندی
عضویت
همکاری با ما
همکاری با ما

شرکت ها

ما همیشه از شرکت‌ها و موسسه که، دارای استعداد و خلاق دعوت می‌کنیم تا عضوی از تیم mrbazaars باشند. فرقی ندارد کجای ایران هستید! شما می‌توانید عضوی از تیم mrbazaars باشید.
برای پیوستن به تیم mrbazaars لطفا اطلاعات شرکت خود را به ایمیل mrbazaars.gmail.com ارسال نمایید.

فریلنسر ها

ما همیشه از افراد خوش‌ذوق، دارای استعداد و خلاق دعوت می‌کنیم تا عضوی از تیم mrbazaars باشند. فرقی ندارد کجای ایران هستید! شما می‌توانید عضوی از تیم mrbazaars باشید.
برای پیوستن به تیم mrbazaars لطفا رزومه کاری خود را به ایمیل mrbazaars.gmail.com ارسال نمایید.