منوی دسته بندی
عضویت

بازاریابی و تبلیغات

محاسبه بودجه تبلیغاتی

محاسبه بودجه تبلیغاتی شما

من واقعاً هرگز تبلیغات زیادی برای تجارت خود انجام نداده ام. من همیشه به شبکه و دهان به دهان اعتماد کرده ام. حالا دوست دارم یک کمپین کوچک راه اندازی کنم ، اما می ترسم هزینه زیادی داشته باشد. چگونه می توانم بفهمم از کجا شروع کنم؟

تبیلغات دهان به دهان

تبلیغات دهان به دهان

تبلیغات دهان به دهان برای هر مشاغل مهم است ، زیرا هر مشتری خوشبختی می تواند ده ها مورد جدید را به سمت شما هدایت کند.

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی نوعی از کمپین تبلیغاتی است که بر تک‌تک افراد برای انتقال دادن پیام‌ها به دیگر افراد تکیه دارد، درنتیجه شناخت از یک محصول یا خدمت به‌سرعت گسترش پیداکرده و تکرار می‌شود، بله دقیقاً همانند یک ویروس! این رویکرد می‌تواند موجب ایجاد تأثیر مثبت بسیار زیادی در طی کمپین‌های تبلیغاتی یا معرفی محصول شود.