منوی دسته بندی
عضویت

فروش

3 دلیل بازاریابی، فروش جدید

3 دلیل بازاریابی فروش جدید

1. می‌توانید از بازاریابی برای جلب اعتماد مجدد مشتری استفاده کنید
2. روابط قدرتمندتر از معاملات هستند
3. فروش و بازاریابی همیشه باهم مرتبط بوده‌اند