منوی دسته بندی
عضویت

بهبود فردی

۷ رفتار افراد موفق

۷ رفتار افراد موفق

چرا فقط می توان افراد موفق را تحسین کرد وقتی که خودت می توانی موفق باشی؟ موفقیت همه چیز شانس نیست. این در مورد تمرکز ، عزم راسخ ،

7 چالش افراد موفق

۷ چالش که افراد موفق بر آن غلبه می کنند

اینکه افراد موفق چگونه به مشکلات نزدیک می شوند واقعاً جذاب است. در جایی که دیگران موانع نفوذ ناپذیری می بینند ، چالش هایی را برای آغوش و موانعی را که باید از آن عبور کنند می بینند.

14 عادت هر فرد موفق

۱۴ عادت هر فرد موفق

راه موفقیت ظاهراً پر از خطر است و ظاهراً هیچ برشی کوتاه ندارد و با این حال برخی از ما برش ترد را به سمت بالا می آوریم و همه را با چشمی آشفته درگیر می کنیم.

5 ویژگی افراد موفق

۵ ویژگی افراد موفق

رسیدن به موفقیت صرفاً یک شانس نیست. این مسئله وقت گذاشتن برای یادگیری یک تجارت ، استفاده از دانش خود و پایبندی به آن است – حتی در مقابل مشکلات و شکست های بالقوه در این راه.

12 نگرش یک کارآفرین

۱۲ نگرش یک کارآفرین

چه چیزی برای موفقیت صاحبان مشاغل کوچک و کارآفرینان مهم است؟ دانش، مهارت و استعداد