منوی دسته بندی
عضویت
بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی نوعی از کمپین تبلیغاتی است که بر تک‌تک افراد برای انتقال دادن پیام‌ها به دیگر افراد تکیه دارد، درنتیجه شناخت از یک محصول یا خدمت به‌سرعت گسترش پیداکرده و تکرار می‌شود، بله دقیقاً همانند یک ویروس! این رویکرد می‌تواند موجب ایجاد تأثیر مثبت بسیار زیادی در طی کمپین‌های تبلیغاتی یا معرفی محصول شود.