منوی دسته بندی
عضویت
سیستم جدید دیجیتال مارکتینگ

سیستم جدید دیجیتال مارکتینگ

سیستم جدید دیجیتال مارکتینگ از چهار بخش کلی است. جذب، فعال‌سازی، پول‌سازی، حفظ در این مقاله قصد داریم که شمارا بیشتر با اجزای سیستم دیجیتال مارکتینگ آشنا کنم.

3 دلیل بازاریابی، فروش جدید

3 دلیل بازاریابی فروش جدید

1. می‌توانید از بازاریابی برای جلب اعتماد مجدد مشتری استفاده کنید
2. روابط قدرتمندتر از معاملات هستند
3. فروش و بازاریابی همیشه باهم مرتبط بوده‌اند

بازریابی عصبی یا نورومارکتینگ چیست

بازاریابی عصبی نورومارکتینگ

تاریخچه بازاریابی عصبی/ سه بخش اصلی مغز/ مقایسه الگوهای رفتاری در بازاریابی عصبی/ درگیر کردن حواس 5 گانه دربازاریابی عصبی