منوی دسته بندی
عضویت
زندگی‌نامه دونالد ترامپ

زندگی‌نامه دونالد ترامپ

دونالد ترامپ به عنوان یکی از غیر مسئولترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا شناخته می شود. اما یک ویژگی مشترک با سایر سردمداران آمریکا دارد.