منوی دسته بندی
عضویت
14 عادت هر فرد موفق

۱۴ عادت هر فرد موفق

راه موفقیت ظاهراً پر از خطر است و ظاهراً هیچ برشی کوتاه ندارد و با این حال برخی از ما برش ترد را به سمت بالا می آوریم و همه را با چشمی آشفته درگیر می کنیم.