منوی دسته بندی
عضویت
صفات رهبری

صفات رهبری

در یك نظرسنجی كه توسط انجمن مدیریت آمریكا حمایت مالی شد ، از 1500 مدیر در سراسر كشور انجام شد كه به دنبال چه ارزش ها ، ویژگی ها یا ویژگی هایی

نحوه رسیدگی به مشکلات کارمندان

نحوه رسیدگی به مشکلات کارمندان

کارمندان با مشکل اغلب به کارمندان مشکل دار تبدیل می شوند. اگر کارگری در کنار آمدن با همکاران خود مشکلی داشته باشد یا در زندگی شخصی خود با چالش هایی روبرو باشد ، اگر به کارمند خود کمک کنید تا مشکلات خود را تحت کنترل درآورد ، محیط کار روان‌تر خواهد بود. به عنوان یک مدیر ، می توانید از منابع ارائه شده توسط شرکت و آژانس های خارجی استفاده کنید و همچنین مهارت های مدیریتی خود را برای شرایط استفاده کنید. به سرعت با مشکلات کارمندان کنار بیایید ، در غیر اینصورت مشکلات بیشتری مانند کاهش روحیه کارکنان ، بهره وری ضعیف و حتی مشکلات قانونی را به خطر می اندازید.