منوی دسته بندی
عضویت
محاسبه بودجه تبلیغاتی

محاسبه بودجه تبلیغاتی شما

من واقعاً هرگز تبلیغات زیادی برای تجارت خود انجام نداده ام. من همیشه به شبکه و دهان به دهان اعتماد کرده ام. حالا دوست دارم یک کمپین کوچک راه اندازی کنم ، اما می ترسم هزینه زیادی داشته باشد. چگونه می توانم بفهمم از کجا شروع کنم؟

3 دلیل بازاریابی، فروش جدید

3 دلیل بازاریابی فروش جدید

1. می‌توانید از بازاریابی برای جلب اعتماد مجدد مشتری استفاده کنید
2. روابط قدرتمندتر از معاملات هستند
3. فروش و بازاریابی همیشه باهم مرتبط بوده‌اند